Đóng

Chương trình đào tạo

20/01/2022

Công nghệ

Tiết Tên bài Ghi chú
1 Bài 1: Vai trò của bản vẽ kĩ thuật trong sản xuất và đời sống
2 Bài 2: Hình chiếu
3 Bài 3: Thực hành: Hình chiếu của vật thể
4 Bài 4: Bản vẽ các khối đa diện
5 Bài 5: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối đa diện
6 Bài 6: Bản vẽ các khối tròn xoay
7 Bài 7: Thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay
8 Bài 8: Hình cắt
9 Bài 8: Hình cắt (tt)
10 Bài 9: Bản vẽ chi tiết
11 Bài 11: Biểu diễn ren
12 Bài 12: Thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
13 Bài 13: Bản vẽ lắp
14 Bài 13: Bản vẽ lắp (tt)
15 Bài 15: Bản vẽ nhà
16 Bài 15: Bản vẽ nhà (tt)
17 Kiểm tra giữa kỳ 1
18 Bài 18: Vật liệu cơ khí
19 Bài 20: Dụng cụ cơ khí
20 Bài 24: Khái niệm chi tiết máy và lắp ghép
21 Chủ đề: Mối ghép cố định (tiết 1)
22 Chủ đề: Mối ghép cố định (tiết 2)
23 Bài 27: Mối ghép động
24 Bài 27: Mối ghép động (tt)
25 Bài 29. Truyền chuyển động
26 Bài 30. Biến đổi chuyển động
27 Bài 30. Biến đổi chuyển động (tt)
28 Bài 32: Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống
29 Bài 33: An toàn điện
30 Bài 34: Thực hành: Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
31 Bài 36: Vật liệu kĩ thuật điện
32 Bài 38. Đồ dùng điện – quang
33 Bài 38. Đồ dùng điện – quang (tt)
34 Bài 38. Đồ dùng điện – quang (tt)
35 Ôn tập học kì 1
36 Kiểm tra cuối kì 1
37 Bài 41+42. Đồ dùng điện – nhiệt.
38 Bài 44: Đồ dùng loại điện – cơ. Quạt điện, máy bơm nước
39 Bài 44: Đồ dùng loại điện – cơ. Quạt điện, máy bơm nước (tt)
40 Bài 46: Máy biến áp một pha
41 Bài 48: Sử dụng hợp lí điện năng
42 Bài 49: Thực hành: Tính toán điện năng tiêu thụ trong gia đình.
43 Kiểm tra giữa kì 2
44 Bài 50: Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
45 Bài 51: Thiết bị đóng cắt và lấy điện
46 Bài 51: Thiết bị đóng cắt và lấy điện (tt)
47 Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
48 Bài 53: Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà (tt)
49 Bài 55. Sơ đồ điện
50 Bài 55. Sơ đồ điện (tt)
51 Bài 55. Sơ đồ điện (tt)
52 Ôn tập học kì 2
53 Kiểm tra cuối kì 2