Đóng

Mĩ thuật

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài 1: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thời Nguyễn 2 Bài 2: Vẽ theo mẫu: […]

21/01/2022 Chili System

Âm nhạc

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Học bài hát : Bóng dáng một ngôi trường  2 Nhạc lí: Giới thiệu về quãng. Giọng son trưởng. […]

21/01/2022 Chili System

Giảo dục thể chất

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Lý thuyết (tiết 1) 2 Lý thuyết (tiết 2) 3 Bài thể dục phát triển chung (tiết 1) 4 […]

21/01/2022 Chili System

Công nghệ

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài 1. Giới thiệu về nghề điện dân dụng 2 Bài 2. Vật liệu dùng trong lắp đặt mạng […]

21/01/2022 Chili System

Giáo dục công dân

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Ngoại khóa: Trật tự an toàn giao thông 2 Bài 1: Chí công vô tư 3 Bài 2: Tự […]

21/01/2022 Chili System