Đóng

Mĩ thuật

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài 1: Thường thức mĩ thuật: Sơ lược về mĩ thuật thời Trần (1226-1400) 2 Bài 2: Thường thức […]

20/01/2022 Chili System

Âm nhạc

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Học bài hát: Mái trường mền yêu. 2 Ôn bài hát: Mái trường mến yêu. Tập đọc nhạc số […]

20/01/2022 Chili System

Giáo dục thể chất

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Bài thể dục phát triển chung (tiết 1) 2 Bài Thể dục phát triển chung (tiết 2) 3 Bài […]

20/01/2022 Chili System

Công nghệ

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt. Khái niệm của đất trồng và thành phần của đất trồng 2 […]

20/01/2022 Chili System

Giáo dục công dân

Tiết Tên bài Ghi chú 1 Ngoại khóa : Trật tự an toàn giao thông 2 Bài 1: Sống giản dị 3 Bài 2: Trung […]

20/01/2022 Chili System